Υπάρχουν δύο ομάδες, τα ενδοπαράσιτα όπως ταινίες, ασκαρίδες κ.α. και τα εξωπαράσιτα όπως οι ψύλλοι, οι κρότωνες, οι ψείρες και οι ψώρες. Και οι δύο αυτές ομάδες πρέπει να καταπολεμούνται καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του σκύλου σας και όλο το χρόνο. Τα παράσιτα προκαλούν στον ζώο ενόχληση, αναιμία, καχεξία, δερματίτιδες και μεταφέρουν ασθένειες από το ένα ζώο στο άλλο και σε κάποιες περιπτώσεις στον άνθρωπο.

Θα πρέπει να λοιπόν γίνεται καταπολέμηση των ενδοπαρασίτων ανά τρίμηνο με ειδικά φάρμακα και σε ορισμένες περιπτώσεις πιο συχνά εφόσον κρίνει ο γιατρό σας ότι απαιτείται καθώς επίσης η καταπολέμηση των εξωπαρασίτων με συχνότητα ανάλογη της διάρκειας δράσης φαρμάκου που έχετε επιλέξει.

Απαιτείται η συμβουλή του κτηνιάτρου σας κατά την επιλογή και τη χρήση των φαρμάκων λόγω πιθανής τοξικής δράσης.