Τα παράσιτα που απειλούν τη γάτα σας διακρίνονται σε ενδοπαράσιτα (νηματώδη, κεστώδη, τρηματώδη, πρωτόζωα κ.α.) και εξωπαράσιτα (ψύλλοι, ψείρες, κρότωνες, ψώρες κ.α.). Και οι δύο κατηγορίες παρασίτων προκαλούν στο ζώο ενόχληση, αναιμία, καχεξία. Μεταδίδουν επίσης πολλούς άλλους παθογόνους παράγοντες.

Η καταπολέμησή τους, για τα ενδοπαράσιτα γίνεται μέσω φαρμάκων που χορηγούνται είτε από το στόμα, είτε ενέσιμα, ενώ για τα εξωπαράσιτα μέσω τοπικής αγωγής στο δέρμα (spray, σκόνες, shampoo, κολάρα).

Βεβαίως η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη, για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνονται αποπαρασιτισμοί τακτικά από τη ηλικία των δέκα ημερών, εάν αυτό είναι δυνατό.