Ο εμβολιασμός στα γατάκια θα πρέπει να ξεκινάει από την ηλικία των 45 ημερών.

Απαιτούνται συνήθως τρεις εμβολιασμοί (ανάλογα με την ηλικία έναρξης του προγράμματος εμβολιασμού) κι ακολουθεί ένα αναμνηστικός κάθε χρόνο.

Ασθένειες από τις οποίες προφυλάσσονται μέσω του εμβολιασμού είναι:

Υποχρεωτικά Εμβόλια

  • Ερπητοϊός (Rhinotracheitis)

  • Καλυκοϊός (Calicivirus)

  • Πανλευκοπενία (Panleucopenia)

  • Λύσσα (Rabies)

Πολύ σημαντικό για την υγεία των νεογέννητων είναι ο τακτικός εμβολιασμός της μητέρας πριν τη σύζευξη. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνουμε ψηλούς τίτλους αντισωμάτων στο πρωτόγαλα που παίρνουν τα νεογέννητα.

Οι εμβολιασμοί θα πρέπει να γίνονται από ειδικό ο οποίος εξετάζει πρώτα το γατάκι. Διαταραχές της υγείας ή της άμυνας του οργανισμού θα μπορούσαν να είναι απαγορευτικές για τη διενέργεια εμβολιασμού.