Σκύλος ράτσας Γερμανικός ποιμενικός θηλυκός προσκομίστηκε στην κλινική μας με συμπτώματα αιματουρίας για τουλάχιστον ένα μήνα. Στον σκύλο έγινε ακτινογραφία και όπως φαίνεται υπάρχει ουρολιθος (πέτρα) στην ουροδόχο κύστη.

Ο Σκύλος χειρουργήθηκε στην ουροδόχο κύστη επιτυχώς και αφαιρέθηκε η πέτρα με διάμετρο δύο εκατοστών όπως φαίνεται στη φωτογραφία.Στη δεύτερη ακτινογραφία εκεί που υπάρχει το βελάκι φαίνεται ακτινολογικά η πέτρα.