Σκυλος ρατσας ΧΑΣΚΙ ηλικίας 4 μηνών χτυπήθηκε από αυτοκίνητο. Με αποτέλεσμα να προκληθεί συντριπτικό κάταγμα στο μηριαιο οστο.

Στον σκύλο έγινε ιλωση ενδομυελικα και το κάταγμα αποκαταστάθηκε πλήρως.

Στην πρώτη ακτινογραφία φαίνεται η χειρουργική αποκατάσταση και στη δεύτερη το κάταγμα!