Πρόκειται για ένα πολύ συχνό ‘’περιστατικό’’ που παρουσιάζεται στον σκύλο μετά από το κούρεμα. Περισσότερο το βλέπουμε σε σκύλους που έχουν μακρύ τρίχωμα ή διπλό τρίχωμα.

Οφείλεται στη θερμότητα των κουρευτικών μηχανών όταν οι τρίχες βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της ανάπτυξής τους. Οι τρίχες ξαναβγαίνουν συνήθως μετά από 5-6 τουλάχιστον μήνες. Δεν αφορά τις τρίχες όλου του σώματος αλλά εμφανίζεται μόνο σε λίγα σημεία.